La formació dels i les caps és essencial per la tasca educativa de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. El nostre moviment pretén formar persones solidàries i compromeses amb la societat que els envolta i és per això que l'Escola de Formació t'ofereix una proposta formativa a través de la qual tens nous aprenentatges que et permeten dur a terme la teva intervenció educativa d’acord amb la proposta del moviment.

Les trobades de formació es dissenyen amb un estil propi d’acord amb la proposta educativa de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, que es caracteritza per utilitzar metodologies: vivencials, significatives, globalitzadores i amb l’ajut de projectes de grup. Les formacions es realitzen en contacte amb la natura i de forma intensiva en caps de setmana al llarg del curs.

Actualment, l'Escola de Formació disposa de 4 itineraris formatius: caps, equips d'agrupament, formadors i formadores i responsables associatius. Aquests itineraris es corresponen amb les tasques i responsabilitats que cadascú desenvolupa en un moment determinat dins de MEG. Per això, les persones podem passar successivament per diferents itineraris, i fins i tot realitzar simultàniament formacions d'itineraris diversos, si les funcions que duem a termes dins del Moviment així ho fan convenient.  

El quadre d’itineraris et servirà de guia per saber quines oportunitats formatives disposes en cada moment i poder-te dissenyar  amb més facilitat el teu pla de formació particular. En els diferents apartats del menú podràs trobar una explicació més específica de cada formació que t'ofereix l'Escola de Formació.

 

 

L’itinerari de caps,  juntament amb pràctiques que realitzaràs a l’agrupament, .et permeten accedir a les titulacions de Monitor/a i Director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil, expedides per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

TITULACIONS EXPEDIDES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Per aconseguir el diploma de MONITOR/A s'han de fer les següents formacions:

 • Formació per a caps nous (25 hores).
 • Formació de primer any - la FOCA- (75 hores).
 • Pràctiques (150 hores).
 • El treball personal en l'elaboració de la memòria de les pràctiques (25 hores).


TOTAL: 275 hores

Per aconseguir el diploma de DIRECTOR/A s'ha de fer el següent:

 • Obertura d'expedient.
 • Formació de Minyons i Guies d'Aprofundiment - FORMIGA I - (45 hores).
 • Formació de Minyons i Guies d'Aprofundiment - FORMIGA II - (70 hores).
 • Trobades de demarcació (20 hores).
 • Monogràfics o altres formacions específiques que formin part de la formació per a directors - TROCA, FORTRUC, Formació de Formadors - (35 hores).
 • Treball d'aprofundiment.
 • Pràctiques (175 hores).
 • Memòria de les practiques (25 hores).


TOTAL: 370 hores

Per a més informació adreceu-vos a: escolaformacio@escoltesiguies.cat.